Regulamin

REGULAMIN HOSTELU OKI DOKI
REGULAMIN DOTYCZY WSZYSTKICH OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA TERENIE HOSTELU

 1. Opłata za pobyt pobierana jest za całość rezerwacji od Gościa w dniu przyjazdu do hostelu (z góry). Cena zawiera wszystkie podatki. Cena za nocleg jest umowna i nie jest stała, regulowana jest dostępnością miejsc w Hostelu. Aktualne ceny są dostępne na stronie internetowej hostelu w zakładce ”ZAREZERWUJ POKÓJ”.
 2. Bezkosztowa anulacja rezerwacji możliwa jest w przypadku odwołania na nie mniej niż 48 h przed datą rozpoczęcia rezerwacji i wyłącznie drogą mailową lub w przypadku rezerwacji już realizowanej – w dniu poprzedzającym planowany wyjazd nie później niż do 9 rano. Jeśli opłata za rezerwację została dokonana kartą, kwota zwrotu zostanie pomniejszona o 10%. W przypadku rezerwacji grupowej powyżej 6 osób lub 2 pokoi nie stosuje się automatycznego procesy kasowania rezerwacji. Zwracamy środki jeśli warunki rezygracji zostały określone na pismie (w mailu) i zostało one zaakceptowane przez obie strony przed ostatecznym potwierdzeniem rezerwacji przez hostel. W przeciwnym przypadku nie zwracamy opłat i zaliczek i zadatków za noclegi
 3. W przypadku rezerwacji pokoju i nie stawienia się w dniu rezerwacji, hostel zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty za pierwszą dobę hostelową. Hostel w takim przypadku obciąży opłatą kartę kredytową Gościa i skasuje rezerwację na pozostałe noce.W przypadku rezerwacji grupowej powyżej 6 osób lub 2 pokoi nie stosuje się automatycznego procesy kasowania rezerwacji. Zwracamy środki jeśli warunki rezygracji zostały określone na pismie (w mailu) i zostało one zaakceptowane przez obie strony przed ostatecznym potwierdzeniem rezerwacji przez hostel. W przeciwnym przypadku nie zwracamy opłat i zaliczek i zadatków za noclegi
 4. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w rezerwacji lub w dniu przybycia, gość hostelu powinien zgłosić do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu. Hostel uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadania wolnych miejsc.
 5. Niewymeldowanie się do godziny 11.00 skutkuje naliczeniem opłaty za kolejną rozpoczętą dobę lecz nie stanowi gwarancji przedłużenia pobytu.
 6. W przypadku, gdy pokój prywatny lub łóżko w pokoju wieloosobowym nie zostaną zwolnione do godziny 11.00, a pokój lub łóżko jest zarezerwowane na koleją dobę przez inną osobę, obsługa hostelu jest uprawniona do wejścia do pokoju bez obecności gościa, spakowania jego rzeczy i przeniesienia ich do przechowalni bagażu.
 7. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie dowodu osobistego lub paszportu oraz zgoda Gościa na przestrzeganie zasad regulaminu.
 8. Doba hostelowa trwa od godziny 15.00 do godziny 11.00 następnego dnia.
 9. Istnieje możliwość wykupienia późniejszego wymeldowania, chęć wykupienia takiej usługi należy zgłosić recepcji najpóźniej do godziny 11.00. Opłata za trzy dodatkowe godziny –do godziny 14.00 -wynosi 50% stawki za dany dzień. Usługa dostępna jest za zgodą recepcji w miarę dostępnych pokoi.
 10. Pokoje wieloosobowe są pokojami koedukacyjnymi. Każde łóżko w takich pokojach jest przeznaczone tylko i wyłącznie dla jednej osoby.
 11. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać tylko w pokojach prywatnych pod opieką opiekuna prawnego. Hostel oferuje nocleg w pokojach wieloosobowych tylko i wyłącznie osobom pełnoletnim.
 12. W trosce o atmosferę w Hostelu i dobre samopoczucie wszystkich gości nie przyjmujemy rezerwacji na wieczory kawalerskie i panieńskie, dużych grup fanów sportowych oraz grup młodzieży szkolnej.
 13. Obiekt na mocy prawa polskiego jest objęty całkowitym zakazem palenia, Palenie papierosów poza nią jest objęte karą w wysokości 200 zł. Kara jest egzekwowana przez personel Hostelu.
 14. W razie wystąpienia jakiejś szkody Gość powinien zawiadomić recepcję hostelową o jej wystąpieniu niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 15. Gość hostelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia mienia hostelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 16. Odpowiedzialność Hostelu z tytułu utraty lub uszkodzenia przedmiotów wartościowych jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane do depozytu w recepcji. Jednocześnie Hostel zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia do depozytu przedmiotów o dużej wartości
 17. Akceptujemy pobyt zwierząt w hostelu, ale jedynie w przypadku rezerwacji pokoju prywatnego, za zgodą recepcji i za pozostawieniem depozytu w wysokości od 50 do 100PLN – o wysokości depozytu decyduje recepcjonista. Depozyt jest pobierany na wypadek szkód wyrządzonych przez zwierzę. Zabronione jest wprowadzanie zwierząt na teren hostelu, bez powiadomienia o tym recepcji.
 18. Przy wmeldowaniu grup od 8 osób oraz grupy męskiej od 4 osób pobierany jest depozyt grupowy w wysokości od 50 PLN do 100 zł od osoby. Depozyt zwracamy przy wymeldowaniu zakładając, że nie ma zniszczeń spowodowanych przez grupę.lub którekolwiek jej członka, depozyt zatrzymywany jest także w przypadku spożywania alkoholu w pokoju
 19. Osoby niezameldowane w hostelu mogą przebywać jedynie w obszarach wspólnych hostelu bądź w pokoju prywatnym gościa i tylko w godzinach 8.00-22.00. Każda osoba nie korzystająca w danym dniu z noclegu obowiązana jest zameldować się w recepcji i pozostawić w niej swój dowód osobisty lub paszport na czas odwiedzin.
 20. W hostelu obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 23.00 do godziny 7.00. Hałasowanie w pokojach, zakłócanie odpoczynku innym Gościom może skutkować karą pieniężną równoważną kosztowi znalezienia im komfortowego noclegu w innym obiekcie lub usunięciem hałasujących gości bez rekompensaty pieniężnej i bez zwrotu poniesionych wydatków na nocleg lub zatrzymaniem depozytu lub wszystkie te działania łącznie
 21. Na terenie Hostelu nie mogą przebywać osoby nietrzeźwe. Spożywanie alkoholu na terenie obiektu (z wyłączeniem baru) po godz. 22.00 jest surowo zabronione.  Po godz. 23.00 hostel jest objęty całkowitym zakazem spożywania alkoholu. Spożywanie alkoholu w pokoju wieloosobowym, niezależnie od godziny może skutkować karą pieniężną oraz usunięciem gości spożywających alkohol bez rekompensaty pieniężnej i bez zwrotu poniesionych wydatków na nocleg lub zatrzymaniem depozytu lub wszystkie te działania łącznie
 22. Na prośbę pracownika recepcji Gość jest zobowiązany wylegitymować się.
 23. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju hostelowego. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy komputerów.
 24. Ze względu na higienę w Hostelu zabronione jest używanie własnych śpiworów.
 25. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju hostelowym będą odesłane na adres wskazany przez Gościa na jego koszt. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, Hostel przechowa te przedmioty przez 1 miesiąc.
 26. Hostel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie hostelu.
 27. W przypadku naruszenia Regulaminu lub zachowania wykraczającego poza normy współżycia społecznego, a w szczególności kradzież, agresję lub napaść o charakterze seksualnym, Hostel ma prawo do przedwczesnego wymeldowania Gościa bez zwrotu kosztów noclegu.
 28. Hostel nie posiada parkingu samochodowego, nie ponosi też odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
 29. Gość , który potrzebuje faktury, proszony jest o poinformowanie o tym Recepcji w trakcie wmeldowywania. Faktury wystawiamy najpóźniej 7 dni od daty realizacji noclegu, na podstawie kwitu z kasy fiskalnej.

Best Deal Guarantee | BOOK DIRECT