Covid 19 – Procedury bezpieczeństwa

Bezpieczna recepcja

 • W hostelu zabezpieczyliśmy recepcję aby nasi pracownicy mogli obsługiwać Gości z zachowaniem pełnych standardów bezpieczeństwa.
 • Pracownicy hostelowi mają obowiązek systematycznej dezynfekcji rąk oraz swoich miejsc pracy.
 • W trakcie meldunku goście muszą zachować odpowiedni odstęp od siebie (minimum 2 metry). Na recepcji może jednocześnie przebywać 2 Gości (ewentualnie rodzina 2+2).
 • Wszystkie osoby przy recepcji mają obowiązek zasłaniania ust i nosa.
  Zachęcamy Gości do rozliczeń bezgotówkowych, po każdym użyciu przez Gości terminala dezynfekujemy urządzenie.
 • Wśród naszych pracowników wdrożone zostały odpowiednie procedury. Każdy pracownik został przeszkolony w zakresie bezpieczeństwa i zaleceń Ministerstwa Zdrowia I GIS.
 • Nasz personel został wyposażony we wszystkie środki, które są niezbędne do dezynfekcji i czystości.
 • Pracownicy hostelowi, u których stwierdzono objawy przeziębienia nie są dopuszczani do pracy.

Bezpieczne pokoje

 • Po wyjeździe Gości pokoje są dezynfekowane i wietrzone.
 • Sprzątanie pokoi podczas dłuższych pobytów odbywa się w trzeciej dobie lub na życzenie Gościa, podczas jego nieobecności w pokoju.

Bezpieczne przestrzenie wspólne

 • Prowadzimy wzmożone działanie w zakresie dezynfekcji pomieszczeń i części wspólnych oraz drzwi, klamek, poręczy, kart do pokoi hostelowych.
 • Do dyspozycji gości udostępniliśmy dodatkowe punkty dezynfekcji, które znajdują się w częściach wspólnych naszego obiektu.
 • W widocznych miejscach znajdują się instrukcje dotyczące dezynfekcji rąk i prawidłowego mycia rąk.

 

Best Deal Guarantee | BOOK DIRECT