To get the best offers ever become our fan on Facebook!

Twitter Facebook

// Regulamin

REGULAMIN DOTYCZY WSZYSTKICH OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA TERENIE HOSTELU

 1. 1. Opłata za pobyt pobierana jest za całość rezerwacji od Gościa w dniu przyjazdu do hostelu (z góry). Cena zawiera wszystkie podatki. Cena za nocleg jest umowna i nie jest stała, regulowana jest dostępnością miejsc w Hostelu. Aktualne ceny są dostepne na stronie internetowej hostelu w zakładce ”ZAREZERWUJ POKÓJ”.
 2. 2. Bezkosztowa anulacja rezerwacji możliwa jest w przypadku odwołania na nie mniej niż 24 h przed datą rozpoczęcia rezerwacji i wyłącznie drogą mailową lub w przypadku rezerwacji już realizowanej – w dniu poprzedzającym planowany wyjazd nie później niż do 9 rano. Jeśli opłata za rezerwację została dokonana kartą,  kwota zwrotu zostanie pomniejszona o 10%.
 3. 3. W przypadku rezerwacji pokoju i nie stawienia się w dniu rezerwacji, hostel zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty za pierwszą dobę hostelową. Hostel w takim przypadku obciąży opłatą kartę kredytową Gościa i skasuje  rezerwację na pozostałe noce.
 4. 4. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w rezerwacji lub w dniu przybycia, gość hostelu powinien zgłosić do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu. Hostel uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadania wolnych miejsc.
 5. 5. Niewymeldowanie się do godziny 11.00 skutkuje naliczeniem opłaty za kolejną rozpoczętą dobę lecz nie stanowi gwarancji przedłużenia pobytu.
 6. 6. W przypadku, gdy pokój prywatny lub łóżko w pokoju wieloosobowym nie zostaną zwolnione do godziny 11.00, a pokój lub łóżko jest zarezerwowane na koleją dobę przez inną osobę, obsługa hostelu jest uprawniona do wejścia do pokoju bez obecności gościa, spakowania jego rzeczy i przeniesienia ich do przechowalni bagażu.
 7. 7. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie dowodu osobistego lub paszportu oraz zgoda Gościa na przestrzeganie zasad regulaminu.
 8. 8. Goście zobowiązani są do noszenia opasek hostelowych na terenie hostelu od momentu zameldowania do końca pobytu w hostelu.
 9. 9. Doba hostelowa trwa od godziny 15.00 do godziny 11.00 następnego dnia.
 10. 10. Pokoje wieloosobowe są pokojami koedukacyjnymi. Każde łóżko w takich pokojach jest przeznaczone tylko i wyłącznie dla jednej osoby.
 11. 11. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać tylko w pokojach prywatnytch pod opieką opiekuna prawnego. Hostel oferuje nocleg w pokojach wieloosobowych tylko i wyłącznie osobom pełnoletnim.
 12. 12. W trosce o atmosferę w Hostelu i dobre samopoczucie wszystkich gości nie przyjmujemy rezerwacji na wieczory kawalerskie i panieńskie, dużych grup fanów sportowych oraz grup młodzieży szkolnej.
 13. 13. Obiekt na mocy prawa polskiego jest objęty całkowitym zakazem palenia, poza wyznaczoną do tego celu palarnią. Palenie papierosów poza nią jest objęte karą w wysokości 200 zł. Kara jest egzekwowana przez personel Hostelu.
 14. 14. W razie wystąpienia jakiejś szkody Gość powinien zawiadomić recepcję hostelową o jej wystąpieniu niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 15. 15. Gość hostelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia mienia hostelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 16. 16. Odpowiedzialność Hostelu z tytułu utraty lub uszkodzenia przedmiotów wartościowych  jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane do depozytu w recepcji. Jednocześnie Hostel zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia do depozytu przedmiotów o dużej wartości
 17. 17. Za klucz do pokoi wieloosobowych oraz wszystkich pokoi na pierwszym piętrze pozostawia się depozyt. Za zgubienie klucza do pokoju pobierana jest opłata 40 zł brutto.
 18. 18. Akceptujemy pobyt zwierząt w hostelu, ale jedynie w przypadku rezerwacji pokoju prywatnego, za zgodą recepcji i za pozostawieniem depozytu w wysokości od 50 do 100PLN – o wysokości depozytu decyduje recepcjonista. Depozyt jest pobierany na wypadek szkód wyrządzonych przez zwierze.   Zabronione jest wprowadzanie zwierząt na teren hostelu, bez powiadomienia o tym recepcji.
 19. 19. Przy wmeldowaniu grup od 8 osób oraz grupy męskiej od 4 osób pobierany jest depozyt grupowy w wysokości 50 PLN od osoby. Depozyt zwracamy przy wymeldowaniu zakladajac , ze nie ma zniszczeń spowodowanych przez grupę.
 20. 20. Osoby nie zameldowane w hostelu mogą przebywać jedynie w obszarach wspólnych hostelu bądź w pokoju prywatnym gościa i tylko w godzinach 8.00-  22.00. Każda osoba nie korzystająca w danym dniu z noclegu obowiązana jest zameldować się w recepcji i pozostawić w niej swój dowód osobisty lub paszport na czas odwiedzin.
 21. 21. W hostelu obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 23.00 do godziny 7.00. Hałasowanie w pokojach, zakłócanie odpoczynku innym Gościom może skutkować karą pieniężną równoważną kosztowi znalezienia im komfortowego noclegu w innym obiekcie.
 22. 22. Na terenie Hostelu nie mogą przebywać osoby nietrzeźwe. Spożywanie alkoholu na terenie obiektu (z wyłączeniem baru) po godz. 22.00 jest surowo zabronione.  Po godz. 23.00 hostel jest objęty całkowitym zakazem spożywania alkoholu
 23. 23. Na prośbę pracownika recepcji Gość jest zobowiązany wylegitymować się.
 24. 24. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju hostelowego. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy komputerów.
 25. 25. Ze względu na higienę w Hostelu zabronione jest używanie własnych śpiworów.
 26. 26. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju hostelowym będą odesłane na adres wskazany przez Gościa na jego koszt. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, Hostel przechowa te przedmioty przez 1 miesiąc.
 27. 27. Hostel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie hostelu.
 28. 28. W przypadku naruszenia Regulaminu lub zachowania wykraczającego poza normy zachowań współżycia społecznego Hostel ma prawo do przedwczesnego wymeldowania Gościa bez zwrotu kosztów noclegu
 29. 29. Hostel nie posiada parkingu samochodowego, nie ponosi też odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
 30. 30. Gość , który potrzebuje faktury, proszony jest o poinformowanie o tym Recepcji w trakcie wmeldowywania. Faktury wystawiamy najpóźniej 7 dni od daty realizacji noclegu, na podstawie kwitu z kasy fiskalnej.
 31. 31. Rezerwacje obejmujące Noc Sylwestrową wymagają pełnej i bezzwrotnej przedpłaty

 

Comments are closed.// nie czekaj

ZAREZERWUJ POKÓJ


// oferujemy także

ZAREZERWUJ U NAS

wycieczki grupy
przewodnik warszawa

// Member of the Famous Hostel Group

Famous Hostel Group

// Audioprzewodniki po Warszawie

Audioprzewodniki po Warszawie
skype

// podróżujemy po świecie

ZOBACZ NASZ FOTOBLOG

From Warsaw To banner

// znajdź nas w sieci

ZOBACZ NAS NAMobilna wersja strony \ Mobile Website